Beregnet årlig eiendomsskatt på eiendom med ligningsverdi på én mill.